Karolinska Institutets Veckoprogram

 

Nr 4  2000
31 jan - 4 febr

 

#Programpunkter #Lediga tjänster #Stipendier och forskningsbidrag

 

OBS!  Torsdag  27 januari

 

Perinatalmöte: Inst. f. kvinnors och barns hälsa
Determining when hypoxemia-ischemia damages the fetal brain
Richard Naeye, Hersey Medical School, Pennsylvania, USA
Tid: 12.00-13.00
Plats: Rydbergska rummet, Elevhemmet, bv, Karolinska sjukhuset

 

Föreläsning: Doktorandföreningen
Does gender matter? The impact of gender-related norms and how they affect men and women in the structures of academia
Malin Rönnblom, Inst. f. Statsvetenskap, Umeå Universitet
Värd: Graduate Students Organisation, KI (Doktorandföreningen)
Tid: 18.00
Plats: Nobel Forum, KI Campus

 

OBS!  Fredag 28 januari

 

Seminarium: MEP
Epidemiology of HIV and AIDS epidemic: methods and data
Rino Bellocco, Institutionen för medicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet
Tid: 14.00-15.00
Plats: Konferensrummet, Institutionen för medicinsk epidemiologi, Berzelius väg 8, Plan 5, KI Campus

 

Allergicentrums fredagsseminarium
What will happen within the Centre for Allergy Research?
Centre Co-ordinator Prof. Bengt Björkstén
Tid: 15.00-16.00
Plats: Hörsalen (L8:00), CMM (Centrum för Molekylär Medicin), KS-området

 

 

Måndag 31 januari

 

Disputation: Folkhälsovetenskap
Health Financing Systems & Drug Use in Rural China
Dong Hengjin, professor
Opponent: Professor Ingvar Karlberg, Nordiska Hälsovårdshögskolan & Avdelningen för socialmedicin, Göteborgs universitet
Tid: 09.30
Plats: Rehabsalen, plan 1, Norrbackabyggnaden, Karolinska Sjukhuset

 

Seminarium på Stockholms universitet
The Toll receptor in the immune system
Prof. Göran Möller, Avd. för Immunologi, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet
Värd: Håkan Steiner, Mikrobiologiska inst. Stockholms Universitet, tel 16 41 66
Tid: 10.15
Plats: Arrheniuslaboratorierna, Mikrobiologiska institutionens bibliotek, rum F 466, Stockholms universitet

 

 

Tisdag 1 februari

 

Seminar in Clinical Neuroscience at HS, 2000, NEUROTEC
Three-dimensional structures of neural cell adhesion molecules and their implications in neurological disorders
PhD Xiao-Dong Su, Department of Molecular Biophysics Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University
Värd: Division of Molecular Neuropharmacology
Tid: 15.00
Plats: Seminar room, floor 5, KFC, Novum, HS

 

Selected Problems in Immunology 2000: Wenner-Grens institut, Avd. för immunologi, Stockholms univ.
Natural immunological tolerance
Antonio Coutinho, Gulbenkian Institute, Oeiras, Portugal
Tid: 15.00-16.00
Plats: Seminar room E323, the Arrhenius Laboratories for Natural Sciences, Stockholm University
(The lecture is part of a course, 3p,  intended for graduate students in immunology and related subjects. Registration will take place at this first lecture or by contacting Gunilla Tillinger, tel. 16 41 80, fax. 15 41 63, e-mail: gunilla.tillinger@imun.su.se )

 

Tisdagssammankomst på Svenska Läkaresällskapet
Läkarens roll i sjukvårdens förbättringsarbete
Moderator: Lars Collste, Huddinge
Medverkande: Jan Lindsten, Stockholm; Mora Kallner, Stockholm; Johan Thor, Huddinge; Paul Batholden, Dartmouth, USA
Tid: 17.30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
(Hemsida  www.svls.se )

 

 

Onsdag 2 februari

 

Halvtidsseminarium: Psykiatriska kliniken, S:t Görans sjukhus
Affektiv sjukdom belyst ur ett stress/sårbarhetsperspektiv: en klinisk/biologisk/psykosocial undersökning
Lars Johnson
Tid: 10.00
Plats: Konferensrummet, + 1 tr, Psykiatriska kliniken, S:t Görans sjukhus

 

Seminar in Reproductive Health: Dept of Obstetrics & Gynecology, KS
Cervixmognad en inflammatorisk reaktion
Dr Maria Sennström, Dept of Obstetrics & Gynecology, Karolinska Hospital
Tid: 12.00-13.00
Plats: Kvinnohälsan, library 5th floor, Dept of Obstetrics & Gynecology, Karolinska Hospital

 

Speciellt föredrag
Genomics: From Genes to Drugs - a systematic approach
Bill Haseltine, Human Genome Science Inc, Rockville, Md, USA
Introduktion av Hans Wigzell
Human Genome Science Inc är sannolikt världens ledande företag vad gäller att finna,analysera och ta fram läkemedelskandidater från det humana genomet. Det kan nu öppnas stora möjligheter för KI:s forskare inom detta område.
Tid: 15.00-16.00
Plats: KS aula

 

Gästföreläsning: Enh. f.  humanistisk medicin, Inst. f. humaniora, informatik och samhällsvetenskap (HIS)
Using Literature to Understand the Human Side of Medicine
Professor Arnold Weinstein, Brown University, Rhode Island
Tid: 16.00-17.00
Plats: Samuelssonsalen, Scheelelaboratoriet, Tomtebodavägen 6, KI Campus

 

Seminarium: Inst. för molekylär medicin
Type  1 diabetes: genetic factors
Ingrid Kockum Skelton, Dept. of Molecular medicine, Karolinska Hospital
Tid: 16.30 -17.30
Plats: Föreläsningssalen i CMM, L8:00, KS

 

 

Fredag 4 februari

 

Disputation: Dermatologi
A clinical and experimental study of basal cell carcinoma. Aspects on epidemiology, genetics and microphysiology
Peter Wallberg, leg. läk.
Opponent: Prof. Olle Larkö, Göteborgs Universitet, Huddivisionen, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
Tid: 09.00
Plats: Södersjukhusets stora aula

 

 

Minisymposium: Fysiologföreningen
AQUAPORINS:  KEY  MODULATORS  IN  BRAIN  FLUID   HOMEOSTASIS?
Plats: The Samuelsson Lecture Hall, (Scheele laboratory), Tomtebodavägen 6, KI Campus
Program:
09.00-09.15 Cerebral control of water balance, M. Rundgren
09.15-09.35 Cerebral edema - clinical aspects, I. Langmoen
09.35-09.50 Water metabolism and aquaporin-4 in the developing brain, A. Aperia
10.15-10.50 Aquaporins and water homeostasis in the brain, O.P. Ottersen
10.50-11.30 Molecular studies of brain water: aquaporin-4, P.Agre
11.30-11.45 General discussion, A. Aperia

 

 

Disputation: Molekylärbiologi
Human insulin-like growth factor binding protein-4 and -6: gene structure and transcription regulation
Henric Zazzi
Opponent: Docent Peter Carlsson, Institutionen för Molekylär Biologi, Göteborgs Universitet
Tid: 10.00
Plats: Hudklinikens föreläsningssal, hus B3, plan 1, Karolinska Sjukhuset

 

Halvtidsseminarium: KARO-institutionen, enheten för radiologi
Vit-substansskada hos demenspatienter; utvärdering med magnetkamera
Lena Bronge
Tid: 13.00
Plats: Röntgenavdelningens föreläsningssal, C2-44, Huddinge sjukhus

 

Halvtidsseminarium: Enh. för psykiatri, Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus
Violence within psychiatry
Majda Omérov, leg läkare
Tid: 13.00
Plats: FoUU-enheten, Psykiatriska klinikerna, Hus 38, plan 1, Danderyds Sjukhus

 

Seminarium: IMM gemensamt med MEP och Centrum för allergiforskning
Ökar astmasjukligheten? Metodproblem vid epidemiologiska studier av astma
Bengt Järvholm, Yrkesmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Tid: 14.00-15.00
Plats: Institutet för miljömedicin, Lunchrummet, plan 2, Nobels väg 13, KI Campus

 

Ulf von Eulerföreläsning år 2000: Inst. för fysiologi och farmakologi
Aquaporin water channel proteins: nature's plumbing system in mammals, microbes, and plants
Professor Peter Agre, School of Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, USA
Tid: 15.00
Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet

 

 

Lediga tjänster

 

KAROLINSKA INSTITUTET

 

A  POSTDOCTORAL  POSITION  IN  DNA  CHIP   AND  ANTISENSE  TECHNOLOGY
The DNA Chip and Antisense Technology Group at Center for Genomics Research, Karolinska Institutet, has an opening at postdoctoral level to be filled by Feb 20, 2000.
The successful candidate should have a Ph.D. in molecular biology and extensive experience in DNA and protein-based techniques, as well as a high level of motivation. The candidate will be part of an effort to develop new technologies for functional genomics. He/she will also work with chip and antisense technologies developed (patented) by this group to carry out cutting-edge research in collaboration with prominent labs within the campus or outside.
    Please direct applications including detailed CV, publication list and with two letters of recommendation to: Zicai Liang, Ph.D., Group Leader, Center for Genomics Research, CGR/MTC, Karolinska Institutet, Theorells väg. 3, 17177, Stockholm, Sweden  Tel. 46-8-7286371  Mobil: 46-70-6986371  Fax: 46-8-331547

 

 

Allmänmedicin Stockholm   söker en
FORSKNINGSSAMORDNARE med uppgift att samordna och administrera forskningsprojekt samt en STATISTIKER/DEMOGRAF som skall arbeta med forskning och som statistiker.
Allmänmedicin Stockholm befinner sig i ett expansivt skede med flera nya projekt inom allmänmedicinsk- epidemiologi och hälsoekonomi, migrationsmedicin, migrationspsykiatri, och klinisk allmänmedicin. Allmänmedicin Stockholm skall utvecklas till ett internationellt och nationellt centrum för allmänmedicinsk forskning och kompetensutveckling, som förstärker primärvårdens förutsättningar att driva utvecklingen framåt. Den postdoktorala fortbildningen inom allmänmedicin kommer att utökas med mentorskap, ledarskapsutveckling, forskningsrådsansökningar, samt uppbyggnad av forskargrupper. Internationella kurser riktade till doktorander och post doc i allmänmedicin kommer att genomföras.
    Uppgifter forskningssamordnare : I samråd med professorn i allmänmedicin administrera, samordna och driva forskningsprojekt. Handlägga forskningsansökningar till forskningsråden, EU och NIH. Samordna och bygga upp forskningsnätverk inom EU. Handlägga ansökningar till etisk kommitté. Planera och administrera konferenser inom forskning och undervisning. Utföra analyser i SPSS och/eller SAS. Ansvara för doktorandarkivet i allmänmedicin.
    Uppgifter statistiker/demograf : Att på halvtid medverka i projeket "kvinnors hälsa i barnafödande ålder" som ingår i sårbarhetprojektet. Detta innebär bl.a. att kunna göra analyser i stora databaser. Den andra halvtiden ägnas åt att handleda och bistå doktorander vid statistiska analyser.
    För båda tjänsterna gäller att : Bistå i utvärdering av "turboprojektet" (utökad läkarbemanning vid 10 vårdcentraler) i form av sammanställningar och analyser.
    Kvalifikationer forskningssamordnare : Vi söker en utåtriktad person med god samarbetsförmåga, social kompetens, forskningserfarenhet samt mycket goda kunskaper i engelska och svenska. Dokumenterad administrativ erfarenhet samt fallenhet och starkt intresse att utveckla forskningsnätverk internationellt f.f.a. med USA och EU-länder (Spanien, England), men även inom Sverige ex. Stockholms landsting. Kännedom om SAS och/eller SPSS önskvärd.
    Kvalifikationer statistiker/demograf : Kunna göra avancerade statistiska analyser men även andra applikationer i SAS. Ha en hög akademisk utbildning inom demografi, statistik och/eller ekonomi.
    Båda tjänsterna avser projektanställning vid Karolinska Institutet i ett år med goda möjligheter till förlängning. Arbetsplatsen är belägen på Novum invid Södertörns högskola och Huddinge sjukhus.
    För närmare upplysningar kontakta gärna professor Jan Sundquist, tel 08-585 853 11.
    Tidigaste tillträdesdag samt styrkt meritförteckning vill vi ha senast onsdagen 16 februari, 2000.
    Ansökan skickas till: Jan Sundquist, Karolinska Institutet, Allmänmedicin Stockholm, Novum, 141 57 Huddinge. Fackliga representanter: Tomas Cronholm (SACO) tel 08/7287733, Ann Hellström (OFR) tel 08/585 83 978.

 

 

ARTERIOSCLEROSIS, THROMBOSIS, AND VASCULAR BIOLOGY är en av de ledande vetenskapliga tidskrifterna för hjärtkärlforskning. Tidningen läses av forskare och läkare över hela världen och finns på de flesta medicinska universitetsbibliotek. Tidskriften ges ut av American Heart Association och har redaktioner i USA, Europa och Japan.
    En ny redaktion ska nu startas i Stockholm. Den är knuten till Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet och kommer att bestå av redaktörer på deltid samt en redaktionssekreterare och tar över arbetet från den hittillsvarande europeiska redaktionen i Genève.
    Tidningen ges ut med tolv nummer per år och skrivs helt på engelska av författare i många olika länder. Tryckeri och distribution finns i USA.

Vi söker nu en
REDAKTIONSSEKRETERARE
Du ska kommunicera skriftligt och muntligt med tidningens författare över hela världen, med huvudredaktionen i Iowa City och tryckeriet i Baltimore. Du kommer att använda datorbaserade system för hantering av manuskript och korrespondens. Tillsammans med tidskriftens redaktör ska Du ta ansvar för verksamhetens statistik, uppföljning och planering. I uppbyggnadsfasen behöver vi Din hjälp med att organisera redaktionsarbetet på ett bra sätt . Du måste trivas i en akademisk miljö, ha god språkkänsla, datorvana samt kunna erbjuda en hög grad av service.
    Du har en gymnasial utbildning, mycket goda kunskaper i engelska, samt erfarenhet av självständigt sekreterararbete och arbete i datoriserad miljö. Erfarenhet av arbete med vetenskapliga manuskript är meriterande, liksom redaktionsarbete. Arbetsplatsen finns på Karolinska sjukhuset. Tjänsten är en heltidsbefattning. Löneanspråk bör anges.
    För ytterligare information, kontakta professor Göran Hansson, tel 08-51776222.
    Välkommen med Din ansökan, märkt med diarienr 140/2000, till Institutionen för medicin, Caroline Ridderstad, KS  D2:01, 171 76 Stockholm senast den 15 februari 2000.

 

 

LABORATORIEASSISTENT   till Enheten för neuroimmunologi, CMM, Institutionen för medicin, Karolinska sjukhuset.
Ref. nr (dnr): 139/2000
Arbetsuppgifter: Immunologiskt och molekylärbiologiskt arbete.
Kvalifikationer: Kunskaper i lång- och korttidskultur av lymfoida celler, immunmärkningstekniker, in situ hybridisering, PCR och användande av radioaktiva isotoper. Förmåga att arbeta självständigt är viktigt.
Arbetsplats: Centrum för Molekylär Medicin
Tillträde: Snarast.
Tidsperiod: Långtidsvikariat, i första hand 6 månader med möjlighet till förlängning. Upplysningar lämnas av professor Tomas Olsson, tel: 08-517 76242 eller forskningsassistent Mohsen Khademi, tel: 08-517 76246.
Facklig företrädare: ST-ATF Merja Heinonen, tel: 08-517 75397. Ansökan skall ha inkommit till sekr Ann-Marie Björkholm, Enh för neuroimmunologi, CMM, L8:04, Karolinska sjukhuset, senast den 18/2  2000.

 

 

LABORATORIEASSISTENT   till Ludwiginstitutet för Cancerforskning vid Karolinska Institutet ,  Nobels väg 3.
Ludwiginstitutet är en internationell forskningsstiftelse som bedriver cancerforskning med cell- och molekylärbiologisk inriktning. Stockholmsavdelningen har varit verksam vid Karolinska Institutet sedan 1986 och har för närvarande c:a 40 personer anställda.
Arbetets innehåll: Den aktuella forskningen är inriktad mot att karakterisera signaleringsvägar av betydelse i det embryonala och vuxna centrala nervsystemet. I studierna används molekylärbiologiska metoder som kloning, PCR, Northern och Southern blot, geleletrofores m.m. Arbetet omfattar även studier av embryonal och vuxen nervvävnad med hjälp av histologiska metoder som in situ hybridisering och immunohistokemi.
Arbetstid: Heltid 40 tim/vecka med flextid. Individuell lönesättning.
Kvalifikationer: Laborativ utbildning. Praktisk erfarenhet inom molekylärbiologi och/eller histologi är ett plus. Arbetets innehåll kan i stor utsträckning utformas utifrån den anställdes kompetens och ambitioner.
Upplysningar: Docent Thomas Perlmann, tel: 08-728 71 06.
Du är välkommen med ansökan inklusive CV och referenser. Skicka ansökan senast den 11 februari 2000 till: Birgitta Freidenfelt, Ludwiginstitutet för Cancerforskning, Box 240, 171 77 Stockholm, tel: 08-728 7100.

 

 

ADMINISTRATIVE  ASSISTANT  
A person is required to work full time to administer three research groups in the   Center for Genomics Research (CGR) at the Karolinska Institutet (KI). The CGR is a new KI department with expertise in genetics technologies and disease related research. Knowledge and experience of university administration is therefore desirable. Duties will include personnel administration, purchasing, simple accounting, correspondence, and organizing information. Fluency (spoken and written) in both English and Swedish is required. Familiarity with university medical or biological research environments would be helpful. Good knowledge of current software for word processing and spreadsheet analysis is required. Strong organizational, interpersonal and communication skills are essential.
    This position will provide an exciting opportunity for the right individual to learn and grow in an international atmosphere of dedicated scientists working in Sweden's leading biomedical research institute. For further information please contact Ulf Karlsson: phone 08-728 6928 or e-mail Ulf.Karlsson@cgr.ki.se
    Interested applicants should send a summary (IN ENGLISH) of previous education and work experience, and the names of at least two references to Ulf Karlsson, Center for Genomics Research, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. Please quote ref. no C9-00-01. Deadline for applications is February 7th, 2000.

 

 

STOCKHOLMS  AKADEMISKA  FORUM

 

CHEF  FÖR  STOCKHOLMS  AKADEMISKA  FORUM 
(ref.nr 618-0058-00)

    Varaktighet : projektanställning med tillträde snarast och till och med den 30 juni år 2001.
    Omfattning : heltid
    Allmänt : Stockholms Akademiska Forum är ett samarbete mellan Handelshögskolan, Lärarhögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola med syfte att profilera Stockholm som ett nationellt och internationellt centrum.
    Stockholms Akademiska Forum är en försöksverksamhet fram till och med den 30 juni år 2001. Målet är att under år 2000 etablera Stockholms Akademiska Forum som ett för högskolorna gemensamt informationsnav och en bas i arbetet med den tredje uppgiften. Stockholms Akademiska Forum förvaltas av Stockholms universitet.
    Arbetsuppgifter : Som chef för Stockholms Akademiska Forum blir det din uppgift att utveckla och driva projekt i enlighet med styrelsens intentioner. Du skall också svara för att projektet utvärderas samt ta fram underlag för beslut om eventuell fortsatt verksamhet.
    Kvalifikationskrav : Du skall ha mycket god kännedom om högskolesektorn, dess forskning och utbildning. Du skall ha egen erfarenhet av utvecklingsprojekt inom högskoleområdet genom arbete i chefsposition vid universitet eller högskola. Vi förutsätter att du har ett brett kontaktnät bland Stockholms Akademiska Forums intressenter.
    Upplysningar : Ytterligare information lämnas av ordförande för Stockholms Akademiska Forum, rektor Hans Wigzell, tfn 08-728 64 00, e-post: Hans.Wigzell@mtc.ki.se  
Fackliga företrädare är Bo Ekengren, SACO-rådet, Lillemor Moberg, ST-ATF och Birgitta Carlén SEKO, tfn 08/16 20 00 vx.
Välkommen med Din ansökan med angivet ref.nr. senast den 24 januari år 2000 till: Stockholms universitet, Registrator för personalärenden, Referensnummer 618-0058-00, 106 91 Stockholm.
Registrators faxnr är 08/163866

 

 

MEDICINSKA  FORSKNINGSRÅDET

 

Medicinska forskningsrådet disponerar under budgetåret 2000 särskilda medel för
GÄSTPROFESSUR  TILL  KVINNLIG  UTLÄNDSK  GÄSTFORSKARE
Företrädare för institutioner inom MFRs verksamhetsområde har möjlighet att inkomma med ansökan om innehavare av kvinnlig gästprofessur. Innehavare av gästprofessur skall vara forskare på lägst docentnivå och vars vistelse vid den svenska institutionen förutsätts tillföra forskargruppen nytt kunnande. Vistelsen i Sverige skall motsvara en period om 6 till 12 månader. Varje sammanhängande period måste vara minst 6 månader, uppdelning på kortare perioder medgives ej. Medlen kan disponeras fram till 2002-06-30.
    I ansökan skall redovisas om viss lön bibehålles i hemlandet. Bidrag kan ges för del av eller hel lön, resa T/R hemlandet, hyra av bostad, omkostnader för resor inom Sverige etc.
    Ansökan skall göra av den svenske(a) huvudmannen och vara Medicinska forskningsrådet tillhanda senast den 1 mars 2000.  Adress: Medicinska forskningsrådet, Box 7151, 103 88 Stockholm (besöksadress: Regeringsgatan 56).
Nedanstående handlingar lämnas in:
* Ansökan (formulär MFR 1234), 1 original och 5 kopior
* Sökandens CV inkl publikationsförteckning, 6 exemplar
* Gästforskarens CV inkl publikationsförteckning, 6 exemplar
* Forskningsprogram, 6 exemplar
Ansökningsformulär och ytterligare upplysningar kan erhållas från MFR, telefon 08-454 42 75 Agneta Axelsson (vx 08-454 43 00), fax 08-454 43 03, e-post mfradmin@mfr.se

 

 

Medicinska forskningsrådet ledigförklarar  (2/2000) tre anställningar som
FORSKARE att tillträdas tidigast den 1 januari 2001. Anställningarna som forskare utannonseras inom följande ämnesområden:
MITOKONDRIELL MEDICIN
NATURLIG IMMUNITET
PERINATAL MEDICIN

Behörighet till anställning som forskare och befordringsgrund vid tillsättning av sådan anställning regleras i förordning om anställningar vid forskningsråd (SFS 1986:364, senaste ändringar SFS 1993:865, SFS 1994:892 och SFS 1998:1545). För behörighet krävs minst att doktorsexamen avlagts. Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet och innehavare av rådets forskartjänster är vanligen välmeriterade docenter. Förordnande på forskartjänst avser i första hand en treårsperiod med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.
    Ansökan ska ställas till Medicinska forskningsrådet, Box 7151, 103 88 Stockholm (besöksadress: Regeringsgatan 56) och vara MFR tillhanda senast den 15 mars 2000.
    Nedanstående handlingar lämnas in:
- Ansökan (formulär MFR 2292), 4 exemplar
- Forskningsprogram (max 8 sidor), 4 exemplar
- Curriculum Vitae och publikationsförteckning, 4 exemplar
- Redogörelse för vetenskaplig verksamhet (max 3 sidor), 4 exemplar
- Intyg* från prefekt, klinikchef eller motsvarande, 4 exemplar
- Särtryck och manus (20 valfria), 4 exemplar
    Ansökan ska skrivas på engelska.
*Ovannämnda intyg ska endast styrka att forskaren kommer att kunna disponera utrustad arbetsplats under den period för vilken ansökan gäller.
Ansökan ska sorteras i fyra kompletta set. Undvik pärmar och plastfickor.
Ansökningsformulär och ämnesbeskrivningar kan hämtas från MFRs webbtjänst http://www.mfr.se  eller rekvireras från MFR, tel 08-454 42 75 (Agneta Axelsson), 08-454 42 76 (Robin Wendelheim), e-post  mfradmin@mfr.se   

 

 

Medicinska forskningsrådet ledigförklarar (3/2000) en anställning som
FORSKARE  PÅ  HALVTID   FÖR  KLINISK  FORSKNING att tillträdas tidigast den 1 januari 2001 inom ämnesområdet:
NEUROPEDIATRIK
Anställningen av forskare är avsedd för den som nu har sin anställning inom sjukvården. Avsikten med rådets tjänst är att möjliggöra forskning på halvtid och att parallellt på halvtid bibehålla och utveckla den kliniska kompetensen inom ramen för den av sjukvårdshuvudmannen finansierade kliniska verksamheten. Fördelning mellan forskning och övrig klinisk verksamhet under året bör överenskommas med utgångspunkt i vad som är mest ändamålsenligt sett ur den enskilde forskarens, klinikens och sjukvårdshuvudmannens synpunkt. Varaktigheten på rådets anställningar är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.
    Behörighet till anställning som forskare och befordringsgrund vid tillsättning av sådan anställning regleras i förordning om anställningar vid forskningsråd (SFS 1986:364, senaste ändringar SFS 1993:865, SFS 1994:892 och SFS 1998:1545). För behörighet krävs minst att doktorsexamen avlagts. Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet och innehavare av rådets forskartjänster är vanligen välmeriterade docenter. Årslönen relateras till en forskningsverksamhet motsvarande 20 veckotimmar.
    Ansökan ska ställas till Medicinska forskningsrådet, Box 7151, 103 88 Stockholm (besöksadress: Regeringsgatan 56) och vara MFR tillhanda senast den 15 mars 2000.
    Nedanstående handlingar lämnas in:
- Ansökan (formulär MFR 2292), 4 exemplar
- Forskningsprogram (max 8 sidor), 4 exemplar
- Curriculum Vitae och publikationsförteckning, 4 exemplar
- Redogörelse för vetenskaplig verksamhet (max 3 sidor), 4 exemplar
- Intyg* från prefekt, klinikchef eller motsvarande, 4 exemplar
- Särtryck och manus (20 valfria), 4 exemplar
Ansökan ska skrivas på engelska.
*Ovannämnda intyg ska styrka att forskaren disponerar arbetsplats under den period för vilken ansökan gäller.
Ansökan ska sorteras i fyra kompletta set. Undvik pärmar och plastfickor.
Ansökningsformulär och ämnesbeskrivning kan hämtas från MFRs webbtjänst http://www.mfr.se   eller rekvireras från MFR, tel 08-454 42 75 (Agneta Axelsson), 08-454 42 76 (Robin Wendelheim), e-post mfradmin@mfr.se

 

 

GÖTEBORGS  UNIVERSITET

 

POSTDOCTORAL SCIENTIST, BIOINFORMATICS/GENETICS   at the Department of CMB-Genetics in the Bioinformatics group.
Ref no CMB/G34-99.
Informal inquiries can be made by email to Dr Fredrik Ståhl at Fredrik.Stahl@gen.gu.se  or Prof   Göran Levan at Goran.Levan@gen.gu.se 
Send in application papers to Fredrik Ståhl, CMB-Genetics, Box 462, Lundberg Laboratory, Göteborg University.
Closing date 24 of February 2000.

 

 

EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY

 

* SCIENTISTS POSITIONS ON THE BEAMLINES 
* POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOWS (2-year contracts with a possibility of    extension to 3 years)

A full description of our vacancies together with application form can be found on the World Wide Web (http://www.esrf.fr/).
    If you are interested, please send us a fax (+33 (0)4 76 88 24 60) or an  e-mail ( recruitm@esrf.fr) with your address, and we will provide you with an application form. Postal address: ESRF, Personnel Service, BP 220, F-38043 Grenoble Cedex 9, France.

 

 

EUROPEAN  MOLECULAR  BIOLOGY  LABORATORY

 

STAFF  SCIENTIST,  PROTEIN CRYSTALLOGRAPHER, Hamburg, Germany , ref  99/84
Closing Date: 01.03.2000
Please send your CV , including a description of current and planned research activities, and names and addresses of  three referees, quoting ref. no. to: Personnel Section, EMBL, Postfach 10.2209, D-69012 Heidelberg, Germany, Fax: +49 6221 387555, Tel.: +49 6221 387 208; email: jobs@EMBL-Heidelberg.de  
EMBL web site:  http://www.embl-hamburg.de

 

 

 

STIPENDIER OCH FORSKNINGSBIDRAG

 

 

BIDRAG TILL TA-PERSONAL
Bidrag till TA-personal för kostnader i samband med deltagande i kongresser/konferenser kan sökas senast 15 februari. Fonden är avsedd för den personalgrupp som traditionellt organiseras av ST-ATF.
Ansökningsblankett kan rekvireras hos Christina.Hallgren@admin.ki.se   eller tel 728 6622.