Karolinska Institutets Veckoprogram

Nr 10 1996
11 - 15 mars
OBS! Torsdag 7 mars


Ph.D. Student union and the dean for Ph.D. Studies Mikael Holst
Research at the Karolinska Institute, preparation of a Thesis
For newly or soon to be research students.
Tid: 18.00
Plats: Medicinska föreningen, kårhuset, KI CampusMåndag 11 marsSeminarium: Inst f med. laboratorievet. o. teknik
Quantitative x-ray diffraction analysis &
Digital detectors for transmission radiography
and potential applications to mammography

Dr Robert Speller, University College of London
Tid: 13.00 - 14.00
Plats: Biblioteket, Institutionen för medicinsk teknik, plan 4, Novum

Neuroklubben: Dept. of Neuroscience
Memory traces in the cerebellum represented by receptor phosphorylation
Professor Masao Ito, Riken Frontier, Saitama, Japan
Tid: 16.00
Plats: Nobel Forum, Doktorsringen 1, KI Campus

Novum Lecture: Inst för biovetenskaper vid Novum
The RAC-Protein Kinase B Signalling Pathway: Activation and Downstream Targets
Dr Brian A. Hemmings, Friedrich Miescher-Institut, Basel, Switzerland
Värd: Lars-Arne Haldosén, tel 08-779 7103
Tid: 16.00
Plats: CBT, seminarierummet, plan 6, Novum, HuddingeTisdag 12 marsLunch Seminars at the Dept. of Physiol. & Pharm.
Activation of the nervous system as part of a general defense reaction: cointeraction between the endocrine and the nervous system (study on neuropeptides) (30 min mid-stage lecture)
Dr Indre Bileviciute, Div. Physiology II, KI
Tid: 12.00 - 13.00
Plats: Library of the Division of Pharmacology, Doktorsringen 20A, KI Campus

MTC Seminar
Penicillin and PBP:s are the classical models really valid?
Jean-Marie Frère, Centre d'Ingénierie de Protéines, Université de Liège
Tid: 13.00
Plats: MTC seminar room, E 518, in the course wing. Doktorsringen 15, KI CampusOnsdag 13 marsIMM-seminarium
The genetic epidemiology of psychiatric disorders.
Kenneth Kendler, Department of Psychiatric Genetics, Medical College of Virginia
Tid: 12.30 - 14.00. OBS! tiden!!
Plats: Seminarierummet, Toxikologen, Tomtebodavägen 30, 1 tr., Institutet för miljömedicin (IMM), KI Campus. OBS! lokalen!!
#Rättelse/Tillägg till vp10-96


Seminarier i virologi, tumörbiologi och smittskydd: MTC
Cytomegalovirus; antivirals and resistance
Dr med sci Mia Brytting, SMI
Tid: 13.00
Plats: Seminarierummet, plan 3, MTC, KI Campus

Selected Problems in Immunology: Stockholms universitet, Avd. för immunologi
Development and selection of the human B lymphocyte repertoire in physiology and autoimmune pathology
Doc. Inger Lundkvist, KI
Tid: 15.00 - 16.00
Plats: Seminar room E331, the Arrhenius Laboratories for Natural Sciences, Stockholm University

Seminarier i virologi, tumörbiologi och smittskydd: MTC
Natural nucleosome positioning sequenses
Docent Mikael Kubista, Inst för Biokemi och Biofysik, Chalmers
Tid: 15.30
Plats: Seminarierummet, plan 3, MTC, KI Campus

Neuroscience Seminars: Dept. of Neuroscience
The spinal motorneuron - a model for studies spanning from membrane biophysics to axon regeneration
Staffan Cullheim, Dept. of Neuroscience, KI
Tid: 16.00
Plats: The Lecture Hall, Anatomy BuildingTorsdag 14 marsTorsdagskonferens: Medicinska kliniken, Södersjukhuset
Arvets betydelse för hjärtinfarkt - vad lär oss tvillingregistren
Professor Ulf de Faire, Institutet för miljömedicin, KI
Tid: 08.00 - 08.45
Plats: Föreläsningssal 3, U-flygeln, Plan 0, SÖS

Licentiatseminarium: Dept. of Public Health Sciences, Division of International Health Care Research (IHCAR)
Family planning and reproductive pattern in rural Vietnam. A study during a period of rapid socio-economic transition
Hoang Thi Hoa
Tid: 11.00
Plats: Föreläsningssalen, Statens institut för psyko-social miljömedicin (IPM), Tomtebodavägen 11, Hus F

Klinikmöten: Internmedicinska klin., KS
Autonom neuropati. Utredning och kliniska applikationer
Med Dr Bo Lennart Johansson, Klin Fys lab; Doc Per Hellström, Internmed klin; Med Dr Alexandre Wajngot, Endokrinklin, KS
Tid: 12.00 - 13.00
Plats: Konferensrummet, Klinikledningen, plan 2, KS (trapphuset 30 m till hö innanför huvudentrén)

IMPI Seminar
Regulation of human papilloma virus late gene expression
Stefan Schwartz, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC), KI
Tid: 12.30 - 13.30
Plats: Birkeaulan 1, HS

Licentiatseminarium: Dept. of Public Health Sciences, Division of International Health Care Research (IHCAR)
Utilisation of reproductive health services in two rural areas in Vietnam
Ngo Van Toan
Tid: 14.00
Plats: Föreläsningssalen, Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM), Tomtebodavägen 11, Hus F

Seminarium: Cancerepidemiologiska och cancerpreventiva enheterna, Radiumhemmet
Geographic variation in cancer mortality in the northern region of Sweden
Överläkare Per Lenner, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, onkologiska kliniken
Tid: 16.00 - 17.30
Plats: Cancerepidemiologiska enhetens konferensrum, Cancerföreningen. Byggnad P8, vån 3, KSFredag 15 marsDisputation: Tumörbiologi
Molecular genetics in kidney cancer: Chromosomal regions of importance in the development of renal cell carcinoma
Rikard Erlandsson
Opponent: Prof. Magnus Nordenskjöld, Klin. genetik, KS
Tid: 09.00
Plats: Föreläsningssalen, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Doktorsringen 15
Abstract


Disputation: Klinisk neurovetenskap
Effects of ageing on contractility and myosin composition of rat and man skeletal muscles and muscle cells. With special reference to muscle adaptability
Xiaopeng Li, M.D.
Opponent: Prof. Carlo Reggiani, Pavia, Italien
Tid: 09.00
Plats: Neurologklinikernas föreläsningssal, KS
Abstract


Seminar in Cell and Molecular Biology
The Basal Lamina: From molecular biology to molecular medicine
Prof. Karl Tryggvason, Div. Matrix Biology, MBB, KI
Värd: Örjan Wrange, 7373
Tid: 10.30
Plats: Seminar room D224, CMB, Doktorsringen 2D, KI Campus

Seminar: Dept. of Bioscience at Novum
The ubiquitous transcription factor NF-IL6 (C/EBPbeta) is a general regulator of immunoglobulin genes
Dr Eunice N. Hatada, Max-Delbrük-Centrum für Moleculare Medicine, Tyskland
Tid: 11.00
Plats: CBT Seminarierum, plan 6, Novum

Seminarium för AT-läkare
Thyreoidea, parathyreoidea
Göran Wallin, kir
Tid: 12.45 - 13.30
Plats: Konferensrummet, Kir avd 2, 4 tr., KS

MTC-seminarium
Chromosome 3p Tumor Suppressor Genes: Cloning and Characterization
Michael Lerman, Lab of Immunology, National Cancer Institute, Frederick, MD, USA
Värd: Eugene Zabarovsky 728 6750
Tid: 13.00
Plats: Seminarierummet, entréplanet, MTC, Doktorsringen 13, KI Campus

IMM-seminarium; Halvtidsseminarium
Lungcancer och luftföroreningar
Fredrik Nyberg, IMM, KI
Tid: 14.00 - 15.00.
Plats: Biblioteket, epidemiologiska avdelningen, Institutet för miljömedicin (IMM), Doktorsringen 18A, KI CampusLediga tjänster
KAROLINSKA INSTITUTETInstitutionen för onkologi-patologi söker
LABORATORIEASSISTENT
med mikrobiologisk/tumörimmunologisk kompetens för placering vid enheten för onkologi, Karolinska sjukhuset
Arbetsuppgifter: cellseparationer, flödescytometri, cellodling (kort- och långtidsodlingar), cellkloning, ELISA-teknik, proteinseparation, Western blot, PCR, Sourthern blot, etc.
Tillträdesdag: 1 april 1996 eller enligt överenskommelse.Tjänstgöringens omfattning: 75-100%. Anställning som vikarie 6 månader, förmodlingen förlängning.
Upplysningar: Doc Håkan Mellstedt, tel 08-729 4641 el 08-729 4308. Fackl. företrädare: Kerstin Nordh, ST, tel 08-728 8026.
Ansökan med ref nr 52071/3737 sänds till Doc Håkan Mellstedt, Radiumhemmet, KS, 171 76 Stockholm senast 1996-03-18.


Institutionen Södersjukhuset söker
INSTITUTIONS - / PREFEKTSEKRETERARE
Ref.nr: 5501 / 4488

med huvudsaklig placering vid Institutionens stab
Tjänsten avser vikariat i 6 månader med ev fortsatt anställning.
Arbetsuppgifter: Uppgifter av övergripande natur för Institutionen Södersjukhuset, t ex att ansvara för institutionens externa och interna service, föra protokoll vid möten mm.
Kvalifikationer: Arbetet kräver mycket god administrativ förmåga och kunskap om KI eller annan högskola. Erfarenhet av personaladministrativa uppgifter värderas. Den sökande bör ha stark serviceanda och kunna hantera ett flertal uppgifter samtidigt. God vana att hantera Word och Agresso.
Tillträde: Snarast
Upplysningar: Prefekt Jan Palmblad 08/616 32 68 eller Adm.chef Jonas Abrahamsson 08/616 14 06
Facklig företrädare är Marianne Boijort 616 25 76.
Ansökan med meritförteckning skall vara Institutionen tillhanda senast 960315 och ställas till Jonas Abrahamsson, Institutionen Södersjukhuset, U-fl plan 0, 118 83 Stockholm.


The following positions are available at the Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Immunology.
Ref. 52052.
One POSTDOCTORAL/RESEARCH ASSISTANT PROFESSOR position.
We are looking for a postdoctoral researcher with a good background in advanced molecular biology research to participate in our current allergy projects. The work will involve recombinant DNA techniques including PCR, cloning, sequencing, and in vitro expression using prokaryotic and eukaryotic systems.
Two PHD ASSISTENTSHIPS
One assistantship is for a candidate who will participate in our current projects to increase the understanding of the mechanisms in allergic reactions and to improve methods for diagnosis of allergic diseases. This position is supported by the Swedish Association against Asthma and Allergy. The other assistantship is for a candidate who will focus on diagnostic and therapeutic concepts based on recombinant allergens. It is anticipated that this applicant will have an especial interest in molecular biology techniques.

It is possible to hold these positions at 50% of full time for applicants wishing to perform clinical work as a physician in the remaining 50% time.
Information: Ass. Prof. Marianne van Hage-Hamsten, phone 46-8-729 5942 or Prof. Annika Scheynius, phone 46-8-729 5934, E-mail: asch@mb.ks.se
Please send application with curriculum vitae and letters of recommendation to Katarina Oxelbeck (secretary), Division of Clinical Immunology, Karolinska Hospital, S-171 76 Stockholm, Sweden, before March 31, 1996.
ORGANISATIONSKOMMITTÉN FÖR SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAbeslutar att snarast anställa en
BEFATTNINGSHAVARE för utrustningsplanering och administration av utbildnings- och forskningsfrågor, i första hand inom det naturvetenskapliga området.
För anställningen krävs akademisk examen med laborativ inriktning inom kemi- eller biologiområdet samt erfarenhet av planering för ny- och ombyggnad av laboratorielokaler.
Beslutet har fattats av huvudsekreterare John Fürstenbach efter föredragning av administrative direktören Lars Burstedt.
Intresse av tjänsten anmäls till Organisationskommittén senast den 20 mars 1996 under adress Södertörns högskola, Box 4101, 141 04 Huddinge.
Upplysningar om befattningen lämnas av docent Inger Porsch-Hellström, tel 08-779 7133.KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLANPROFESSOR I BIOMEDICINSK FYSIK
Professuren är placerad vid Institutionen för Fysik och inbegriper föreståndarskap för en där befintlig avdelning (Fysik IV)
Upplysningar om tjänsten lämnas av prefekten Mats Larsson, tfn 08-790 7266
Ansökan ställs till Rektor och ska ha inkommit till Registrator, Kungl Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm senast 1996-03-14. Ange ref nr 930-168-96.UPPSALA UNIVERSITETUNIVERSITETSLEKTOR I KEMI, SÄRSKILT ANALYTISK KEMI
vid Kemiska institutionen
Dnr 814/96
Upplysningar: Karin Markides, tel 018-18 36 91.
Ansökan skall ställas till Rektor och vara inkommen till registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller telefax 018-18 20 00 senast 1995-03-07.


UNIVERSITETSLEKTOR I SIGNALBEHANDLING, SÄRSKILT NEURALA NÄT
vid Institutionen för teknologi
Dnr 816/96
Med ämnet signalbehandling, särskilt neurala nät, avses signalbehandling inom artificiella och biologiska system med tillämpningar, bl.a. ultraljudssignaler.
Upplysningar: Tekniska sektionens dekanus, universitetslektor Mats Olsmats.
Ansökan skall ställas till Rektor vid Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, telefax 18 20 00, senast den 7 mars 1996.

 

--------------------------------------

 

 

INSTÄLLT/CANCELLED

Onsdag 13 mars

IMM-seminarium
The genetic epidemiology of psychiatric disorders
Kenneth Kendler, Department of Psychiatric Genetics, Medical College of Virginia