Karolinska Institutets Veckoprogram

Nr 13   2003
31 mars - 4 april

 

#Programpunkter #Lediga tjänster

 

OBS!  TISDAG 25 MARS

 

Föreläsning: KI Center for Pain Research (KICPR)
Opioid induced hyperalgesia in a human experimental pain model
Doc Martin Schmelz, Univ Heidelberg
Tid: 25 mars, 17.15-18.15
Plats: Farmakologens föreläsningssal, KI campus Solna

 

 

OBS!  ONSDAG 26 MARS

 

Seminar: Dept. of  Molecular Medicine 
Prader Willi syndrome in adulthood 
Dr. Charlotte Höybye 
Tid: 26 mars, 16.30 
Plats: Endokrinologiska klinikens bibliotek, D2:04, 4 tr, KS

 

 

OBS!  TORSDAG 27 MARS

 

Seminar and demonstration at CCK 
Discovery system, the full automation for your IHC, ISH and microarray experiments
Presented by Ventana Medical Systems in collaboration with Professor Monica Nistér's lab. 
Host: Professor Monica Nistér
Tid: 27 mars, 09.00-10.30 
Plats: Lecture hall, ground floor, Cancer Center Karolinska (CCK), KS 
Program

- Discovery and its applications: Immunohistochemistry, in situ hybridization, FISH - from deparaffinisation to counterstaining
Microarrays - from slides pre-treatments to final wash, Jorg Dosch, Molecular Application Specialist 
- Presentation of proposed service activities, Jean-Claude Gerard, Ventana Medical Systems and Monica Nister 
- Open discussion 
- Presentation of the Discovery instrument at CCK 5th floor, Jorg Dosch and Jean-Claude Gerard 

 

 

OBS!  Ändrad tid/Changed time (tidigare annonserad i vp12-03)
Seminar in Cell and Molecular Biology: Dept. of Cell and Molecular Biology (CMB) and Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) 
Structural basis for small molecule activation of orphan nuclear receptors 
Dr Timothy Willson, GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA 
Värd: Thomas Perlmann, LICR 
Tid: 27 mars, 14.00 
Plats: CMB, Seminar Room D224, von Eulers väg 3, KI Campus

 

 

FREDAG 28 MARS

 

Licentiatseminarium: Inst. för Klinisk Vetenskap, Enheten för Pediatrik och Inst. för Folkhälsovetenskap, Avd. för stressforskning 
Njurtransplantation i barnaåren - barnet, föräldrarna och donationsbeslutet 
Helena Kärrfelt 
Tid: 28 mars, 13.00 
Plats: R64, Huddinge Universitetssjukhus

 

Halvtidsseminarium:  Div. of  Pathology, Huddinge University Hospital 
The differentiation of the benign mesothelial cells and Malignant Mesothelioma cells into epithelial or mesenchymal phenotype 
Xiaojuan Sun, PhD-student, Dept. of  Laboratory Medicine, Division of  Pathology 
Tid: 28 mars, 14.00-16.00
Plats: Seminar room F58, Huddinge University Hospital

 

 

MÅNDAG 31 MARS

 

Disputation: Biokemi
Nano-electrospray mass spectrometry for the analysis of neurosteroids and related molecules
Suya Liu
Opponent: Dr. Cedric H.L. Shackleton, PhD, Children's Hospital Oakland Research Institute, Oakland, CA, USA
Tid: 31 mars, 10.00
Plats: Stora seminarierummet, plan 3, Scheelelaboratoriet, Tomtebodavägen 6, KI

 

Immunobiology Seminar: MTC
Neurodegeneration and neuroprotection in autoimmune neuroinflammation with focus on MS
Tomas Olsson, CMM, KI 
Host: Jorma Hinkula 0709-408 123
Tid: 31 mars, 13.00
Plats: Seminar room, Main Entrance Hall, Nobels väg 16, KI Campus Solna

 

 

Högtidssammankomst: Kungl. Vetenskapsakademien 
Tid: 31 mars, 17.00
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Hemsida:  www.kva.se 
Program:
- Öppningsanförande, Preses, professor Janne Carlsson
-
Levnadsteckning över akademiens ledamot Yngve Öhman (1903-1988), Professor Per Olof Lindblad
- Utdelning av priser och belöningar
- Meddelanden om akademiens verksamhet 2002, Ständige sekreteraren, professor Erling Norrby
-
Verksamheten vid Kristinebergs Marina Forskningsstation, Professor Michael Thorndyke

 

 

TISDAG 1 APRIL

 

Cell and Tumor Biology Seminar: MTC
Telomere dysfunction and telomerase activation in cancers
Dawei Xu, CMM, KI 
Host: Marie Henriksson 72 86205 
Tid: 1 april, 13.00
Plats: Seminar room, Main Entrance Hall, Nobels väg 16, KI Campus Solna

 

Halvtidsseminarium: MBB 
Isolation of  bioactive peptides 
Åke Norberg 
Tid: 1 april, 13.00 
Plats: Mötesrum 1, Scheele-lab, hus A3, plan 3, Scheeles väg 2, KI campus Solna

 

IMT seminar: IMM
Redox signaling by thioredoxin and glutaredoxin systems
Arne Holmgren, Dept. of Medical Biochemistry and Biophysics, KI
Tid: 1 april, 15.00
Plats: Lunchroom, level 2 (room C2-221), IMM, KI campus Solna

 

Pedagogiskt Forum HS
Antigone
Ingela Josefson
Tid: 1 april, 15.00-17.00
Plats: Föreläsningssal M63, Huddinge universitetssjukhus

 

Halvtidsseminarium: Klinisk Cancerepidemiologi
Late side-effects after external beam radiation therapy for prostate cancer in relation to treatment technique and dose to anal sphincter region 
Massoud al-Albany
Tid: 1 april, 16.15-17.00 
Plats: Klinisk Cancerepidemiologi, Z:6:01 (höga gula huset mittemot Radiumhemmet), KS

 

Tisdagssammankomst på Svenska Läkaresällskapet
Löser viktreduktion fetmans problem - vad rekommendera?
Moderator: Peter Nilsson, Malmö
Medverkande: Finn Rasmussen, Thomas Kjellström, Maj-Lis Hellenius, Stephan Rössner
Tid: 1 april, 17.30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
(Hemsida www.svls.se )

 

 

ONSDAG 2 APRIL

 

Medicinsk onsdagskonferens "Grand Round" 
En trött, torr, tanig, trillande tant: systemsjuk efter systematiska systembesök? 
Peter Matt och Hossein Karimi, Reumatologiska kliniken 
Tid: 2 april, 11.45-12.45 
Plats: Föreläsningssalen (M63), Medicingatan 3, plan 6, Huddinge Universitetssjukhus 

 

Infection Biology Seminar: MTC
The herpes simplex virus replicon: mechanism of activation and evolution of species specificity
Per Elias, Dept of Medical Biochemistry, Göteborg University 
Host: Anders Bergqvist 72 87149 
Tid: 2 april, 13.00
Plats: Seminar room, Main Entrance Hall, Nobels väg 16, KI Campus Solna

 

Föreläsning i Junior Facultys regi
Spelregler för en framgångsrikare forskningskommersialisering (rapport om innovationssystem)
Professor Magnus Henrekson, Handelshögskolan i Stockholm
Tid: 2 april, 14.00-16.00
Plats: Nobel Forum, KI campus Solna

 

Lärarprov för docentur i Medicinsk Genetik
FISH, CGH, SKY - fluorescence techniques for chromosome analysis (ingår i doktorandkurs "Principles and applications of fluorescence techniques in biomedical research")
Svetlana Lagercrantz, MD, PhD 
Tid: 2 april, 15.00-15.45
Plats: Seminarierummet, MBB, Scheeles väg 2, 2 tr., KI campus Solna

 

Halvtidsseminarium: Inst. för molekylär medicin
Microdialysis: A technique for study of subcutaneous adipose tissue
Neda Rajamand
Tid: 2 april, 16.00
Plats: Endokrinologiska klinikens bibliotek, D2:04, 4 tr, KS

 

Allergy Research Seminar: Centrum för allergiforskning (Cfa)
NO and inflammation
Jon Lundberg, Dept. of Physiology and Pharmacology, KI
Tid: 2 april, 16.00-17.00
Plats: Lecture Hall of Rättsmedicin, Nobels väg 15a, KI Campus Solna

 

Konst & Läkekonst på Svenska Läkaresällskapet
Gustav Mahler - mannen, sjukdomen, konstnärskapet
Medverkande: Hans Persson, Inger Tobiasson, hovsångerska, Bertil Wikman, universitetslektor
Tid: 2 april, 19.00
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
(Hemsida www.svls.se )

 

 

TORSDAG 3 APRIL

 

Medicinklinikens torsdagsmöte, SöS 
Ventromboser i buken - ett misskänt tillstånd
Lars Göran Lundberg, med klin, SöS
Tid: 3 april, 08.00-08.45 
Plats: Föreläsningssal Halldin (fd sal 3), hiss P, plan 0, SöS

 

Seminar: Aging Research Center (ARC) and Stockholm Gerontology Research Center
Prospective memory in pre-clinical dementia
Sari Jones & Åsa Livner, PhD students, KI-SU ARC, Neurotec, KI
Hosts: Johan Fastbom, Agneta Herlitz, Marti Parker (@neurotec.ki.se)
Tid: 3 april, 09.00-10.00
Plats: Äldrecentrum, 5th floor, Olivecronas väg 4, (Sabbatsbergs sjh)

 

Lärarprov för docentur  i virologi
Virus struktur och replikation
Kerstin Falk
Tid: 3 april, 11.00-11.45
Plats: Rockefeller, Nobels väg 11, KI campus Solna

 

Gemensamma klinikmöten: Divisionen för medicin, KS
Aortaaneurysm och aortadissektion - olika sjukdomar med olika symptom
Prof  Jesper Swedenborg, Kärl kir  klin
Tid: 3 april, 12.00-13.00 (varav första 15 min oftast är av admin divisionsnatur)
Plats: Föreläsningssal Medicin, Huvudentrén plan 4, KS

 

Halvtidsseminarium: Inst. för laboratoriemedicin, Avd för klinisk immunologi 
Molecular monitoring of acute GVHD after allogeneic stem cell transplantation 
Marie Jaksch 
Tid: 3 april, 13.30 
Plats: Biblioteket, Avd för klinisk immunologi, F71, Huddinge Universitetssjukhus

 

 

FREDAG 4 APRIL

 

Disputation: Idrottsmedicin
The elite cross-country skier clinical and sports related functional tests, dance training, injuries and self-related health
Marie Alricsson
Opponent: Professor Arne Ekeland, Ortopedkliniken, Martina Hansens Hospital, Oslo Universitet, Oslo, Norge
Tid: 4 april, 09.00
Plats: F229, Ridhuset, Campus, Mitthögskolan, Östersund

 

Disputation: Med. genetik
Genetic and experimental studies of seasonal affective disorder and related phenotypes
Carolina Johansson, fil. mag.
Opponent: Professor Klaus Peter Lesch, University of Würzburg, Würzburg, Germany
Tid: 4 april, 09.00
Plats: Karolinska Sjukhusets aula, huvudbyggnaden, Karolinska Sjukhuset

 

Disputation: Fysiologi
Endogenous antioxidants in human skeletal muscle and adaptation in energy metabolism. With reference to exercise-training, exercise-related factors and nutrition
Michael B. Svensson
Opponent: Professor Ronald J. Maughan, Loughborough University, Loughborough, England
Tid: 4 april, 09.00
Plats: Idrottshögskolans aula, Lidingövägen 1, Idrottshögskolan

 

Disputation: Med. epidemiologi
Optimization of compliance in epidemiologic research and disease prevention. With special emphasis on Pap-smear screening
Sonja Eaker
Opponent: Professor Steinar Thoresen, Institute of population-based cancer research, The Cancer Registry of Norway, Norway
Tid: 4 april, 09.15
Plats: Samuelssonsalen, Scheelelaboratoriet, Tomtebodavägen 6, KI

 

Halvtidsseminarium: CFSS, enheten för kirurgi
Wound ventilation with carbon dioxide in cardiac surgery
Mikael Persson
Tid: 4 april, 10.00-12.00 
Plats: Konferensrummet intill Thoraxiva, K-huset, plan 4, HS

 

Klinikkonferens: Medicinska kliniken, Danderyds sjukhus
AORTASTENOS  diagnostik - när,var,hur?
Bitr överläkare Eva Rythén-Alder, Kliniskt fysiologiska avdelningen, Danderyds sjukhus
Tid: 4 april, 12.00-13.00
Plats: Samlingssalen hus 39, plan 2 (geriatriken vid cafeterian), Danderyds sjukhus

 

MTC Seminar
Pilin-like proteins and their roles in Type IV pilus biogenesis, structure and function
John Michael Koomey, The Biotechnology Centre of  Oslo, Centre for Molecular Biology and Neuroscience, University of Oslo, Oslo, Norway 
Host: Birgitta Henriques Normark 45 72413 
Tid: 4 april 13.00
Plats: Seminar room, Main Entrance Hall, Nobels väg 16, KI Campus Solna

 

Halvtidsseminarium: Inst. för omvårdnad
Läkemedelsbehandling hos äldre
Johanna Ulfvarson
Tid: 4 april, 15.00
Plats: Seminarierummet Högalid, plan 0, Södersjukhuset

 

 

Lediga tjänster

 

KAROLINSKA  INSTITUTET

 

Centrum för Molekylär Medicin söker en 
VETENSKAPLIG  SEKRETERARE
Centrum för Molekylär Medicin, CMM, inom Karolinska sjukhuset är byggt kring en ny filosofi. Klinisk och experimentell forskning smids samman för att ge konkreta bidrag till att förebygga, upptäcka och behandla de stora folksjukdomarna. 
    För att koordinera de vetenskapliga aktiviteterna tillsammans med forskare ledigförklaras en tjänst som vetenskaplig sekreterare på heltid. Uppdraget innebär bl.a. att arbeta med extern information om CMM, CMMs hemsida och underlag för finansiering. En viktig del av arbetet sker via e-post och hemsida. Arbetsspråket är huvudsakligen engelska. Tjänsten kräver vetenskaplig kompetens på postdoc nivå eller motsvarande, administrativa meriter, självständighet och initiativförmåga. Anställningen är en projektanställning i första hand för ett år. 
    Upplysningar om CMM finns på hemsidan  http://www.cmm.ki.se . Information kan också lämnas av professor Lars Terenius, tel. 08-517 748 60 eller 517 749 85,  Lars.Terenius@cmm.ki.se
    Välkommen med ansökan inkluderande meritförteckning, referenser samt löneanspråk senast den  16 april 2003  till adress, Stiftelsen CMM, L8:01, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm.

 

 

Odontologiska Institutionen ledigförklarar, under förutsättning att medelstillgång finnes, en 
ST-TANDLÄKARE  för erhållande av specialistbehörighet i oral kirurgi
Utbildningen genomförs under 4 år i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:4 M) avseende specialiseringsutbildning för tandläkare. 
    Sökanden skall ha behörighet att utöva tandläkaryrket och ha minst 2 års erfarenhet av arbete i allmänpraktik med blandad barn- och vuxentandvård. Klinisk erfarenhet av oral kirurgi/käkkirurgi från universitetsklinik är särskilt meriterande. Övriga meriter som beaktas är relevant forskning och undervisningserfarenhet inom ämnet. Sökanden skall vara yrkesverksam i Stockholms län, då utbildningstjänsten delvis finansieras av SLL. I tjänsten ingår att deltaga i jourverksamhet på obekväm arbetstid. 
    Upplysningar: Professor Anders Heimdahl, tel 08-585 839 60, e-post  Anders.Heimdahl@ofa.ki.se  
Facklig företrädare: 
för SACO: Anders Holmlund, tel 08-585 839 53, e-post  Anders.Holmlund@ofa.ki.se  
för OFR: Kicki Alvbäck, tel 08-728 8352, e-post  Christine.Alvback@ofa.ki.se  
för SEKO: Gunnar Stenberg, tel 08-728 80 70, e-post  Gunnar.Stenberg@ofa.ki.se  
    Ansökan märkt med  dnr 1944/2003  och merithandlingar sändes senast  2003-04-09  till Karolinska Institutet, Odontologiska Institutionen, personalansvarig Lena Jarsman, Box 4064, 141 04 Huddinge. Tillträde tidigast 1 maj 2003.

 

 

Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet söker en 
EKONOMIASSISTENT  75% 
Den neurovetenskapliga institutionen vid Campus, Solna bedriver undervisning samt forskning om hur nervsystemet fungerar under normala förhållanden och vid olika sjukdomar. Institutionen består av ca 30 forskargrupper med omkring 225 medarbetare vilket inkluderar gästforskare och doktorander. 
    Vi söker nu en medarbetare 75% till institutionens centrala ekonomifunktion samt ekonomihanteringen för några av våra forskargrupper. Du ska vara noggrann, engagerad, självständig, serviceinriktad och ha ett stort intresse för ekonomiadministration. 
    Arbetsuppgifterna består av
- löpande ekonomiarbete, hantering av fakturor, reseräkningar samt uppföljning av projekt 
- administrativ hantering av kontrakt samt diarieföring 
- se över och förbättra rutiner 
    Vi arbetar i ekonomisystemet Agresso och diarieföringssystemet Diabas. 
    Kvalifikationer: ekonomiskt gymnasium eller motsvarande 
    Upplysningar  om tjänsten lämnas av Ingrid Olofsson, administrativ chef, tfn 08-728 7855, eller Therese Sjöblom, redovisningsekonom, tfn 08-728 7861. Facklig företrädare är Karin Lundströmer, ST, tel 728 7057 och Peter Wallén, SACO, tel 728 6913 
    Vi vill ha Din ansökan senast den  4 april 2003, märkt med  dnr 2118/2003  till Institutionen för Neurovetenskap, Att. Christina Ingvarsson, Retzius väg 8, 171 77 Stockholm.

 

 

UPPSALA  UNIVERSITET

 

FORSKARASSISTENT  I  FYSIKALISK  KEMI
vid fysikalisk-kemiska institutionen
Upplysningar: Docent Leif  Hammarström, 018-471 3648,  leif.hammarstrom@fki.uu.se 
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, Ref nr UFV-PA 2003/1130, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 senast den 1 april 2003.

 

 

Central Office of the
NATIONAL  MENTAL  HEALTH  ASSOCIATION   (NMHA)
Alexandria, VA, USA

 

* INTERNSHIP  OPPORTUNITIEShttp://www.nmha.org/intern/internhome.cfm 
Spring 2003
* VICE PRESIDENT, MEDIA RELATIONS,
Public Affairs/Communications 
* DIRECTOR  OF  MEDIA  RELATIONS,
Communications 
* POLICY ANALYST
Healthcare Reform
* SENIOR DIRECTOR OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE RESEARCH, Center for Mental Health Policy and Services/Research and Services 
Information: http://www.nmha.org 

 

 

EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY

 

* SCIENTIST  (Experience: Previous postdoctoral experience with synchrotron radiation is essential) 
Ref 2308
A full description of our vacancies together with application form can be found on the World Wide Web (http://www.esrf.fr/).
    If you are interested, please send us a fax (+33 (0)4 76 88 24 60) or an  e-mail ( recruitm@esrf.fr) with your address, and we will provide you with an application form. Postal address: ESRF, Personnel Service, BP 220, F-38043 Grenoble Cedex 9, France.