banner 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

 

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNAKära Konstvänner!

Våravslutningen!

Vårens program del 1, 2017
Vårens program del 2, 2017

Båda besöken 18 maj & 1 juni är nu fulltecknade på
Sven Harrys
(En annan Zorn)!
 

linje
SENASTE NYTT

 

Konstit. styrelsemöte 2017
Fören.stäm Årsmöte 2017 Verksamhetsberätt. 2016
Budget 2017
Verksamhetsplan 2017
Revisorsberättelse 2016
Resultat & balansräkn. 2016
Årsmöte 2017

 


BESÖKA HEMSIDOR

 

- Bonniers Konsthall
- Fotografiska Museet
- Moderna museet
- Nationalmuseum
- Thielska galleriet
- Waldemarsudde

 


TIPS!

 

Konst på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Har ni frågor angående konsten på sjukhuset, t ex vill ni få konsten utbytt, nya tavlor eller har tavlor som ni vill bli av med? Då skall ni använda denna länk. Det är SLL kulturförvaltning som har hand om detta.

 

 
- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2017-05-10ki


ks

   

KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013