banner 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA

Hej kära Konstvänner!

Ny aktiviteter Våren Del 2 har kommit!
Våren 2014 - Del 2
eller gå till Aktiviteter

kort

KALLELSE


Kära Konstvänner!

Varmt välkomna till årets föreningsstämma den 10 april, för att
ladda ner kallelse,
Klicka här...

OBS! OBS!


Guldsmed Helena Edman
FULLT

Fullersta Gård, Huddinge
Få platser kvar!

 
linje
SENASTE NYTT

 

Kallelse till Årsmöte 2014
Budget 2014

Revisionsberättelse 2013

Verksamh.berättelse 2013

Verksamhetsplan 2013
Resultat+balansräkn. 2013

Våren 2014 - Del 1
Våren 2014 - Del 2
Funktionärer Våren Del 1
Funktionärer Våren Del 2

Funktionärer Våren Del 3

 


TIPS

 

BONNIERS KONSTHALL
Utställningar med aktuella konstnärer.

 

- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2014-04-09ki


ks


KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013