banner 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA

linje

Kära Konstvänner!

Enligt önskemål från medlemmar har dragningen i Karolinska konstföreningens vårlotteri 2014 ägt rum i närvaro av två kontrollanter.

Resultatet av dragningen meddelas härmed alla medlemmar,
v. g. se bifogad vinnarförteckning klicka här.
Vinnarna ombedes bekräfta till evi.gustavson.kadaka@gmail.com att de fått detta meddelande.

Vinstförteckning kommer efter att vinsterna hängts.
Vinsterna visas i Galleri Gången från den 10 juni fram till vinstvalet
som äger rum där tisdagen den 17 juni, kl 17.00.
Galleri Gången ligger på sjukhusområdet, mellan hus P5 och P8.
(Öppet till kl 17, stängt lördag-söndag).

Trevlig sommar!  Styrelsen

linje

Se här i Vinnarlistan från Vårlotteri 2014, eller Utlottning ovan!

linje

gladsommar


linje
SENASTE NYTT

 

Extra årsmötesprot. 2014
Kall. till extra stämma 2014
Årsmötes protokoll 2014
Konstituerande styrelsemöte 2014
Kallelse till Årsmöte 2014
Budget 2014

Revisionsberättelse 2013

Verksamh.berättelse 2013

Verksamhetsplan 2013
Resultat+balansräkn. 2013

Våren 2014 - Del 1
Våren 2014 - Del 2
Funktionärer Våren Del 1
Funktionärer Våren Del 2

Funktionärer Våren Del 3

 


BESÖKA HEMSIDOR

 

- KONSTFACKS VÅRUTSTÄLLNING!

- BONNIERS KONSTHALL

 

 
- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2014-06-12ki


ks


KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013