banner 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

FUNKTIONÄRER

AKTIVITET
DATUM
DATUM
DATUM
DATUM
.
.
.
.
 
.
Valdemarsudde
26-feb
05-mars
09-april.
 
.
.
Lotta
Mona + Marianne
Linda + Birgitta M
 
.
.
.
.
.
 
.
Moderna Museet
17-feb
03-mars
     
.
Birgitta M
Mona + Marianne
     
.
.
.
 
.
Kerstin Konuk
05-feb
10-feb
19-feb
26-feb
05-mars
.
Mona + Marianne
Birgitta M
Kerstin
Birgitta H
Barbara
.
.
.
.
 
.
Svenska
Frimurare orden
20-febt
27-feb
.
 
.
.
Birgitta H
Barbara
.
 
.
.
.
.
.
 
.
Kreuger vandring
08-april
09-april
16-april.
 
.
.
Birgitta M
Evi + Britt-Marie
Linda + Lotta
 
.
.
.
.
.
 
.
Vårsalongen
03-mars
12-mars
.
 
.
.
Tove + Cicki
Mona + Marianne
.
 
.
.
.
.
.
 
.
Julius hus
04-maj
.
.
 
.
.
Linda + Agneta
.
.
 
.
.
.
.
.
 
.
     
.
 
.linje

Våren 2016

Våren 2015

 

Funktionärer Våren Del 1

 

Hösten 2014
- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2016-04-06
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013