banner

 

 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

 

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA

Kära Konstvänner!

Varmt välkomna
till Höstens Aktiviteter del 1 - 2019
för att komma till programmet,
klicka här!


Ber er vänligen använda webbläsaren Chrome eller Internet Explorer som
fungerar bäst än Mozilla Firefox.


 


TIPS!

Konst på
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna


Har ni frågor angående konsten på sjukhuset, t ex vill ni få konsten utbytt, nya tavlor eller har tavlor som ni vill bli av med? Då skall ni använda denna länk. Det är SLL kulturförvaltning som har hand om detta.

BESÖKA HEMSIDOR

- Bonniers Konsthall
- Fotografiska Museet
- Moderna museet
- Nationalmuseum
- Thielska galleriet
- Waldemarsudde

linjeSENASTE ÅRSMÖTE

Protokoll 22 augusti 2019
Konstit. styr. möte april 2019
Årsmötesprotok. april 2019
Budget 2019
Konstf. kall & dagordn. 2019
Resultat & balansräkn. 2018
Revisionsberättelse 2018
Valberedn. försl. till KF 2019
Verks. hetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019

 
Protokoll 21 mars 2019
Protokoll januari 2019
Protokoll oktober 2018
Årsmötesprotokollet 2018
Budget 2018

Resultat & Balansräkn. 2017
Revisionsberättelse 2017 Protokoll Mars 2018
Verksamhetsberätt. 2017
Verksamhetsplan 2018
Protokoll Januari 2018

 

 

- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2019-09-02


ki


ks

   

KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013