banner 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

 

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA


Kära Konstvänner!

Varmt välkomna till andra delen av vårens aktiviteter. För att komma till programmet, klicka här!

OBS! Reservera gärna tisd. 29 maj
för årets våravslutning, inbjudan kommer inom kort.

Härmed kallas medlemmarna i Konstföreningen vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset Solna till årsmöte onsdagen den 11 april kl 17.00. För att komma till kallelesen, klicka här!

Vårsalongen på Liljevalchs och
Sigrid Hjertén på Waldemarsudde
är båda fulltecknade.


 


linje


SENASTE NYTT

Budget 2018
Resultat & Balansräkn. 2017
Revisionsberättelse 2017 Protokoll Mars 2018
Verksamhetsberätt. 2017
Verksamhetsplan 2018
Protokoll Januari 2018

 

BESÖKA HEMSIDOR

- Bonniers Konsthall
- Fotografiska Museet
- Moderna museet
- Nationalmuseum
- Thielska galleriet
- Waldemarsudde

 

TIPS!

Konst på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Har ni frågor angående konsten på sjukhuset, t ex vill ni få konsten utbytt, nya tavlor eller har tavlor som ni vill bli av med? Då skall ni använda denna länk. Det är SLL kulturförvaltning som har hand om detta.

 

- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-04-04


ki


ks

   

KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013