banner


 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

 

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA

 

Stockholm 19 mars 2020

Till medlemmarna i Karolinska Konstföreningen

På grund av rådande risk för spridning av coronavirus har
styrelsen i dag beslutat att tills vidare ställa in alla vårens aktiviteter
i Konstföreningen. Det gäller aktiviteter, årsstämma, konstlotteri
och våravslutning.

Styrelsen hoppas att vi kan återkomma i höst med ett
fullspäckat aktivitetsutbud och ett stort konstlotteri.

Nytt datum för konstföreningens årsstämma är torsdagen den
28 maj kl 17.00. I nuläget planeras för ett distansmöte,
medlemmarna kommer att ha möjlighet att ansluta på distans
till detta möte via programmet Zoom, det sker via dator,
surfplatta eller smartphone.

Mer information kommer under maj månad.

Valberedningen söker revisorssuppleant

Inför årsstämman saknar vi en revisorssuppleant.
Vår ordinarie revisor kvarstår och uppgiften som suppleant är enkel.

Hör gärna av dig till
Lotta Mathiesen, lotta.mathiesen@ki.se eller
Ann-Britt Wikström, ann-britt.wikstrom@ki.se
om du kan göra en insats för föreningen.

Hälsningar

StyrelsenKära Konstvänner!

VVS museet den 18 mars är inställd!

Varmt välkomna
till Vårens första Aktiviteter - 2020
för att komma till programmet,
klicka här!


Ber er vänligen använda webbläsaren Chrome eller Internet Explorer som
fungerar bäst än Mozilla Firefox.TIPS!

Konst på
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna


Har ni frågor angående konsten på sjukhuset, t ex vill ni få konsten utbytt, nya tavlor eller har tavlor som ni vill bli av med? Då skall ni använda denna länk. Det är SLL kulturförvaltning som har hand om detta.

BESÖKA HEMSIDOR

- Bonniers Konsthall
- Fotografiska Museet
- Moderna museet
- Nationalmuseum
- Thielska galleriet
- Waldemarsudde

linjeÅRSMÖTE

Årsmöte Protokoll 2020

Konstf. konstituerande styrelsemöte 2020

Konstf. kallelse o dagordn. Årsmöte 2020

Konstf. verksamhetsber. 2019

Resultat o balansberäkn. 2019

Budget 2020

Verksamhetsplan 2020

Konstf. Rev. 2020

Konstf. inför ÅM 2020


 

 

- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2020-06-03


ki


ks

   

KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013