banner 

fghfghgfhghhgh

fh

fh

fh

fh

fh

h

 

Xxxxx

Xxxxx

 

VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGEN
KAROLINSKA INSTITUTET, SOLNA
&
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA


Kära Konstvänner!

Reservera gärna
måndagen den 27 november
för årets höstavslutning.
Inbjudan har kommit!
Klicka här!


Varmt välkomna till
Höstens Aktiviteter, för att komma
till programmet!
Klicka här!


 

linje


SENASTE NYTT

Protokoll Aug 2017
Protokoll Okt 2017
Konstit. styrelsemöte 2017
Fören.stäm Årsmöte 2017 Verksamhetsberätt. 2016
Budget 2017
Verksamhetsplan 2017
Revisorsberättelse 2016
Resultat & balansräkn. 2016
Årsmöte 2017

 

BESÖKA HEMSIDOR

- Bonniers Konsthall
- Fotografiska Museet
- Moderna museet
- Nationalmuseum
- Thielska galleriet
- Waldemarsudde

 

TIPS!

Konst på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Har ni frågor angående konsten på sjukhuset, t ex vill ni få konsten utbytt, nya tavlor eller har tavlor som ni vill bli av med? Då skall ni använda denna länk. Det är SLL kulturförvaltning som har hand om detta.

 

- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2017-11-01


ki


ks

   

KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013