banner 

NYANMÄLAN

Medlemskap i Konstförening

ruta Medlemsalternativ: 1 andel 350 kr / år
ruta Medlemsalternativ: 2 andelar 700 kr / år

Namn:………………………………………………………………….....

Födelseår: 19…..

Adress arbetet: …………………………………………………………

ruta Anställd vid Karolinska Institutet eller med KI-anknytning:
ruta Anställd vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna eller med anknytning dit:

Telefon arbetet:.............................................................................

Telefon bostaden:……………………………………….....................

E-postadress arbetet:…………………………………........…………

Stockholm den:………………………………………………………...

Underskrift:……………………………………………………………..


Medlemskap gäller per kalenderår, 1 januari - 31 december.
Medlemsavgiften betalas in via Plusgiro, när inbetalningskort kommer.E-posta ifylld talong sparad som pdf fil till:
Birgitta Hedberg
birgitta.hedberg48@gmail.com

 

linje

Klicka här för att
- skriva
- bifoga filen
- eposta det


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-03-27
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013