banner 

OM FÖRENINGEN

Historik

Konstföreningen är en förening för personal som arbetar eller har gått i pension från Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet eller annan motsvarande myndighet inom sjukhusets och institutets områden.

Föreningen bildades 1973 och syftet med föreningen är att stimulera medlemmarnas intresse för konst genom att anordna eller inbjuda till konstutställningar, föredrag och liknande aktiviteter, omkring 15 olika aktiviteter anordnas per år. Konstlotteri äger rum två gånger per år i maj/juni och i november/december. Till lotterierna köper föreningen in konst för ca 170.000 kr per år.

De närmare 700 medlemmarna får information angående planerade aktiviteter en gång i början av hösten och två gånger på våren.

Föreningen är medlem i Grafiska sällskapet, Sveriges allmänna konstförening samt Sveriges konstföreningar.

 

 

 

 

linje

Klicka här på bilden för större bild
- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-03-27
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013