banner 

PROTOKOLL

Fört vid Karolinska Konstföreningens styrelsemöte den 15 maj 2018

Närvarande:  

Birgitta Mörk
Cicki Blomquist
Inga-Lena Wivall
Birgitta Hedberg
Kerstin Florell

Lotta Mathiesen
Torbjörn Wänn
Vibeke Sparring
Eva Lorentzon

 


Ärende


Beslut / åtgärd

§1
Mötets öppnande


Birgitta Mörk förklarade mötet öppnat.


 

§2
Godkännande av
dagordningDagordningen godkändes.

 

§3
Val av protokollförare


Inga-Lena valdes.


 

§4
Anmälda förhinder


Marianne Fridblom, Mona Lundgren, Agneta Granstrand, Evi  Gustavson-Kadaka, och Ann-Britt Wikström.


 

§5
Genomgång av föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.


 
§6
Inkommande och utgående handlingar

SAK medlemsbrev 1 2018.


 

§7
Rapporter
a) aktivitetsgrupp


Aktivitetsgruppen har ännu inga aktiviteter inbokade för hösten. Ulla Forsell, glas, besök på arkitektkontor samt K. Jacobsson, Persiska mattor kom upp som förslag.


b) informationsgrupp

Vi kontaktar Huddinge sjukhus konstförening och hör efter om ryktet att de lagt ned sin verksamhet är riktig.


c) inköpsgrupp

Alla vinster till vårens dragning är inhandlade.


d) utbildningsgrupp

Utbildning för styrelsen planeras till hösten.


e) vår och höstavslutning

Våravslutning på Vikingaliv tisdagen den 29 maj. Sista anmälningsdag är den 17 maj.


 

§8
Ekonomi


Kerstin gick igenom ekonomin fram till den 15 maj.


 

§9
Årsmöte


Vi diskuterade den nya Dataskyddsförordningen från EU, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. För vår del innebär det att aktiviteternas deltagarlistor behålls för bokföringen, Konstföreningens anmälningsblanketter behålls ett år efter att medlem lämnat föreningen, de medlemmar som uppgivit mejladress och som betalt medlemsavgiften anses ha godkänt användande av mejladress.

Alla medlemmar kommer att få ett mejl med information hemskickat angående GDPR.


 

§10
Datum för nästa möte
och utskick


Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 23 augusti kl 17.00 i CCK.
Höstens utskick beräknas komma ut i månadsskiftet augusti/september.


  

§11
Mötet avslutasBirgitta M förklarade mötet avslutat.
 

Vid protokollet

Inga-Lena Wivall-H

Justeras

Birgitta Mörk

 


 

linje

TIDIGARE PROTOKOLL


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-03-27
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013