banner 

STYRELSEN

 


Foto: Lars Helin, (vid Administrationshuset, KI, Solna, Oktober 2015).

 

__linje_


Ordinarie ledamöter Funktion Arbetsplats
Birgitta Mörk Ordförande .
Inga-Lena Wivall Helleryd Sekreterare .
Kerstin Florell
Kassör  
Marianne Fridblom . KS, Avd. Klin. Kemi, L7:00
Lotta Mathiesen .Vice ord., valb. KIB
Torbjörn Wänn . Programkontoret, M1:00
Evi Gustavson-Kadaka Curator  
Birgitta Hedberg Medlemsregistret  
. . .
Suppleanter . .
Lars Helin   KI, UF-KA, (Haga Tingshus)
Vibeke Sparring   LIME
Mona Lundgren . .
Agneta Granstrand .  
Cicki Blomquist Valberedning Universitetsförvaltningen
Ann-Britt Wikström   MMK, L1:00
     
Eva Lorentzon   KIB
 


Senaste ändringar 2015-10-06


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-06-05
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013