CERVIKALCOLUMNA

Till startsidan

 

Undersökning i stående 


1. Inspektion i vila, stående jämfört med sittande: Hållning, lodlinje, nackens/huvudets ställning, bröstryggen (kyfos,scolios), skuldrornas ställning (framskjutna, vingscapula).

 

2. Inspektion i rörelse: Elevation-abduktion av armarna (humeroscapulär rytm),
koordination av nacken, bröstryggens rörlighet.

 


Undersökning i sittande
 


1. Aktiv och passiv rörlighet (flexion, extention, rotation, lateralflexion)

Film


2. Aktiv rörlighet C0-C1 (flex), C1-C2 (rotation) med caudal lig.stab.

Film

3. Foramenkompressionstest: kompression av nervrot
4. Traktion

Film


5. Neurologi; kraft, reflex och sensibilitet - test av nervkonduktion
C5 = deltoideus (kraft), biceps (reflex), lat. proximala överarmen (sensibilitet)
C6 = biceps (kraft), brachioradialis (reflex), dig. I-II (sensibilitet)
C7 = triceps (kraft), triceps (reflex), dig III (sensibilitet)
C8 = abd.digiti quinti (kraft), pronator quadratus (reflex), dig. IV-V (sensibilitet)

Film


6. Plexustest generellt, smärtprovokation (tension) med palpation av plexus alt. lat.flex

Film


7. Roos test smärtprovokation av plexus brachialis via kompression (armar i 90 grader abd)

Film


8. Isometriskt test motstånd i olika rr-riktningar för test av smärta och koordination/stabilitet

Film


9. Stabilitetstest lig.
a) Ligg. alaria; palpera C2:s spinalutskott; lateralflektera huvudet
b) Lig. transversum; Patienten flekterar nacken (=provokation av ev. symtom); tryck C2 ventralt för att minska (ta bort) symtom.


Film
Film


Segmentell rörelseundersökning C0-C2


1. Palpation av proc. mastoidus och proc. transversus på C1 (lokalisering)

Film

2. Ledspel C0-1  
3. Flexion-extension C0-1 
4. Lateralflexion C0-1

Film


5. Rotation C1-2

Film


Segmentell rörelseundersökning C2-C7


1. Kopplade rörelser i dorsalflexion + rotation + lateralflexion
2. Kopplade rörelser i ventralflexion + rotation + lateralflexion

Film


Undersökning i ryggliggande


1. Provokation i ytterlägen extension och rotation (ev. symptom av dysfasi, nystagmus etc)

Film


2. Palpation av spinalutskott, muskler och facettleder

Film

3. Segmentell rörelseundersökning av lateralflexion C2-C7 (palp. rr. i facettlederna)

Film


4. Cranio-cervikal flexionstest test av isolerad aktivitet av m.longus colli, m. longus capitis och rectus capitis

Film


5. Töjbarhet och palpation av trapezius, lev. scapulae, nackrosett

Film


6. Nervprovokationstest via tension av n. medianus, n.ulnaris och n.radialis

Film


Undersökning i sidliggande
 


Segmentell rörelseundersökning C2-C7


1. Ledspel antero-posteriort
2. Segmentell rr-undersökning i flexion
3. Segmentell rr-undersökning i extention

Film 


Undersökning i framliggande


1. Springing test via spinalutskott – test av smärta och svikt

Film 


BEHANDLING ÖVRE CERVIKALRYGG C0-C2


Sittande


1. Traktion C0-1 med fixation av caudal kota
2. Rotation C1-2 med CRAC

Film 


Ryggliggande


1. Massage av nackrosetten
2. Töjning av nackrosetten fixera C2:s kotbåge, flektera C0
3. Mobilisering C0-1 i ventralflexion fixera C1, glidmobilisera C0 dorsalt


Film 

4. Traktion C0-1
5. Träning av djupa nackflexorer ”nickrörelse” med kvarhåll 10 sek

Film 


BEHANDLING CERVIKALRYGG C2 – C7

Sittande


1. Mobilisering i kopplade rörelser i flexion-lateralflexion-rotation
2. Mobilisering i kopplade rörelser i extention-lateralflexion-rotation

Film 


Ryggliggande

1. Mjukdelsbehandling med generell ledmobilisering i flexion
2. Mjukdelsbehandling med generell ledmobilisering i extension
3. Generell ledmobilisering i facettledernas riktning

4. Segmentell traktion

Film